Mission

EN

My name is Anna Szczepańska. I’m creative graphic designer.

I believe in minimalism – smart solutions without useless decorations. I always put communication at first place, so I’m especially interested in creating: identities, annual reports, infographics, presentations and similar. I always keep my commitments and try to put every new project level up.

I see graphic design as a modern language to communicate.

Pure thing.

/ I’m very happy to work especially for the NGOs, cultural and scientific institutions because of worldview reasons /

 

PL

Nazywam się Anna Szczepańska. Jestem kreatywnym projektantem graficznym.

Wierzę w minimalizm – inteligentne rozwiązania bez zbędnych dekoracji. Zawsze stawiam komunikację na pierwszym miejscu, dlatego jestem szczególnie zainteresowana tworzeniem: identyfikacji, raportów rocznych, infografik, prezentacji, itp. Dotrzymuję zobowiązań i staram się uczynić każdy kolejny projekt „lepszym” od poprzednich.

Postrzegam projektowanie jako nowoczesny język komunikacji.

Prosta rzecz.

/ Wyjątkowo chętnie pracuję dla organizacji pozarządowych, naukowych i instytucji kultury ze względów światopoglądowych. /