Special achievements

EN

Selected achievements and group exhibitions:

 

2014 Tuba Satyrica – satirical drawing / group exhibition / Toruń, Poland

2013 National Center for Culture (NCK, Poland) – award winner for book illustration / “Fausteria”– Alternative Stories

2011 SATYRYKON International Illustration Competition – award nominee / SATYRYKON / Legnica, Museum of Caricature / Warsaw, Poland (also other works chosen for the exhibition of SATYRYKON 2007, 2008, 2013, 2014, 2015)

2009 Book Fair – Illustrators Exhibition / award nominee / Bologna, Italy

2009 VIII International Poznań Books Fair / exhibition / Centrum Kultury ZAMEK / Poznań, Poland

2009 Book Illustration Exhibition / Galeria ZPAP ArtNova2 / Katowice, Poland

2008 Book well designed – Let’s start from children / award nominee / Silesian Book Fair / Rondo Sztuki / Katowice, Poland

2008 21 International Poster Biennale in Warsaw, Poland / special mention / Golden Debut

2008 COEXISTENCE – International Poster Contest / Traveling Exhibition / second prize / Museum of the Seam / Jerusalem, Israel

2007 Młoda Polska (Young Poland) – scholarship funded by National Center for Culture (NCK) for young Polish artists

2007 DESIGN AGAINST FUR / International Poster Contest / honorable mention / Washington, USA

2007 Jazz on the Odra / poster contest / second prize / IMPART Art Center / Wrocław, Poland

2007 Mayor of Wrocław Scholarship in the Field of Culture and Art for outstanding achievements

2006 SAMSUNG ART MASTER – art contest / exhibition / Center for Contemporary Art – Ujazdowski Castle / Warsaw, Poland

2006 5 Edition – AMS Poster Gallery / poster competition / exhibition on citylights / Poland

2004 Silesian Scholarship Fund / student scholarship for outstanding achievements

 

Selected art projects:

 

2013 Use Full – Use Less – site specific project / CUG / Gliwice, Poland

2011 URBAN YOGA – interdisciplinary site-specific project / curator: Yanna Varabanova / „Beating lines” exhibition, KRT / Krakow, Poland

2011 HOUSING ESTATE – installation in public space / Wrocław, Poland

2008 EGO – video streaming installation / AKI ArtEZ Festival / Enschede, Netherlands

2008 Toxic Vision – awareness campaign (graduation project) / BWA AWANGARDA / Wrocław, Poland

2008 BEATER – public space installation / SURVIVAL 6 – Review of Young Art / Wrocław, Poland

2007 PARADISE NOW – public space installation / SURVIVAL 5 – Review of Young Art in Extreme Conditions / Wrocław

2006 HELLOW – public space installation / SURVIVAL 4 – Review of Young Art in Extreme Conditions / Wrocław

 

Portfolio: www.bezpanska.pl

 

PL

Wybrane osiągnięcia i wystawy grupowe:

 

2014 Tuba Satyrica – rysunek satyryczny / wystawa grupowa / Toruń, Poland

2013 Narodowe Centrum Kultury – nagroda za ilustrację do książki “Fausteria” – Historie Alternatywne

2011 Międzynarodowa Wystawa Rysunku Satyrycznego SATYRYKON Legnica – nominacja do nagrody / Muzeum Karykatury, Warszawa (inne prace prezentowane także na wystawach SATYRYKON w latach 2007, 2008, 2013, 2014, 2015)

2009 Miedzynarodowe targi książek – wystawa ilustracji / nominacja do nagrody / Bolonia, Włochy

2009 VIII Międzynarodowe Targi Książki w Poznaniu / Centrum Kultury ZAMEK / Poznań

2009 Wystawa ilustracji książkowej / Galeria ZPAP ArtNova2 / Katowice

2008 KSIĄŻKA DOBRZE ZAPROJEKTOWANA – Zacznijmy od dzieci / nominacja do nagrody / Śląskie Targi Książki / Rondo Sztuki / Katowice

2008 21 Międzynarodowy Biennale Plakatu w Warszawie / specjalne wyróżnienie – Złoty Debiut

2008 COEXISTENCE – Międzynarodowy Konkurs Plakatu / Traveling Exhibition / 2 nagroda / Museum of the Seam / Jerozolima, Izrael

2007 Młoda Polska – stypendium Narodowego Centrum Kultury dla młodych artystów

2007 DESIGN AGAINST FUR Międzynarodowy Konkurs Plakatu / wyróżnienie / Waszyngton, USA

2007 Jazz nad Odrą / Konkurs Plakatu / 2 nagroda / Centrum Sztuki IMPART / Wrocław

2007 Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia w Dziedzinie Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia

2006 SAMSUNG ART MASTER – konkurs dla artystów / udział w wystawie pokonkursowej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

2006 5 Edycja – AMS Galeria Plakatu / Konkurs Plakatu / wystawa w citylightach / Polska

2004 stypendium dla studentów za szczególne osiągnięcia / Śląski Fundusz Stypendialny

 

Wybrane projekty artystyczne:

 

2013 Use Full – Use Less – projekt site-specific / CUG / Gliwice

2011 URBAN YOGA – projekt site-specific / Kurator: Yanna Varabanova / „Beating lines” exhibition, KRT / Kraków

2011 HOUSING ESTATE – instalacja w przestrzeni publicznej / Wrocław

2008 EGO – instalacja interaktywna / AKI ArtEZ Festival / Enschede, Holandia

2008 Toxic Vision – kampania społeczna (projekt dyplomowy) / BWA AWANGARDA / Wrocław

2008 Trzepak – instalacja w przestrzeni publicznej / SURVIVAL 6 – Przegląd Młodej Sztuki / Wrocław

2007 PARADISE NOW – instalacja w przestrzeni publicznej / SURVIVAL 5 – Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach / Wrocław

2006 HELLOW – instalacja w przestrzeni publicznej / SURVIVAL 4 – Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach / Wrocław

 

Portfolio: www.bezpanska.pl